Kontakt

Sremski upravni okrug
Svetog Dimitrija br. 8
22000 Sremska Mitrovica

TelefonFaks
Sremski upravni okrug – Načelnik
Mejl:
022/610-569
nacelnik@sremski.okrug.gov.rs
022/610-567
Stručna služba – šef Odseka Dušanka Nuleši
Mejl:
022/610-295
sefodseka@sremski.okrug.gov.rs
Finansijsko-materijalni poslovi – Danijela Ljevaja
Mejl:
022/615-340
finansije@sremski.okrug.gov.rs
Pisarnica – Mladenka Simić i Velimirović Brankica022/610-379
Osoba zadužena za kontakt sa strankama – Dušanka Nulešiinfo@sremski.okrug.gov.rs
Osoba zadužena za održavanje prezentacije – Dušanka Nulešiinfo@sremski.okrug.gov.rs