Буџет

Документи за преузимање

Биланс стања

Биланс стања за 2022 годину

Биланс стања за 2021 годину

Биланс стања за 2020 годину

Биланс стања за 2019 годину

Биланс стања за 2018 годину

Биланс стања за 2017 годину

Биланс стања за 2016 годину

Биланс стања за 2015 годину

Биланс стања за 2014 годину

Биланс стања за 2013 годину

Финансијски план

Финансијски план за 2023 годину

Финансијски план за 2022 годину-ребаланс

Финансијски план за 2022 годину

Финансијски план за 2021 годину

Финансијски план за 2020 годину

Финансијски план за 2019 годину

Финансијски план за 2018 годину

Финансијски план за 2017.годину

Финансијски план за 2016 годину

Финансијски план за 2015 годину

Финансијски план за 2014 годину

Извршење буџета

Извршење буџета за 2022 годину

Извршење буџета за 2021 годину

Извршење буџета за 2020 годину

Извршење буџета за 2019 годину

Извршење буџета за 2018 годину

Извршење буџета за 2017.годину

Извршење буџета за 2016.годину

Извршење буџета за 2015 годину

Извршење буџета за 2014 годину

Извршење буџета за 2013 годину


Ревизија буџета

Буџет није био подвргнут ревизији буџета.


Додатни извори финансирања

Осим средстава одобрених Буџетом за 2015 и буџетом за  2016 годину Округ нема додатних извора финансирања.

Претходни текстПриступачност управе особама са инвалидитетом
Наредни текстЈавне набавке