Контакт

Сремски управни округ
Светог Димитрија бр. 8
22000 Сремска Митровица

ТелефонФакс
Сремски управни округ – Начелник
Мејл:
022/610-569
nacelnik@sremski.okrug.gov.rs
022/610-567
Стручна служба – шеф Одсека
Мејл:
022/610-295
sefodseka@sremski.okrug.gov.rs
Финансијско-материјални послови – Данијела Љеваја
Мејл:
022/615-340
finansije@sremski.okrug.gov.rs
danijela.ljevaja@sremski.okrug.gov.rs
Писарница – Младенка Симић и Велимировић Бранкица022/610-379
Особа задужена за контакт са странкама – info@sremski.okrug.gov.rs
Особа задужена за одржавање презентације – Данијела Љеваја

Дактилограф Александра Росић
info@sremski.okrug.gov.rs

aleksandra.rosic@sremski.okrug.gov.rs