Konture SM

Записници са састанака

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА 11 СЕДНИЦЕ САВЕТА СРЕМСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА КОЛЕГИЈУМА ОДРЖАНОГ 9.03.2015.ГОД. ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА II РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ОКРУЖНОГ ШТАБА...

Информације од јавног значаја

Информације од јавног значаја ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у раду...

Информатор о раду

Извештај о раду Стручне службе и Савета Сремског управног округа за 2022 Извештај о раду Сремског управног округа за 2021. годину Информатор о раду Сремског управног...

Правилник о систематизацији радних места

Правилник о систематизацији радних места Преузми

Јавне набавке

Правилник о јавним набавкама (пдф) Извештај о набавкама на које се закон не применјује за 2021 (пдф) План набавки за 2017.годину План набавки за 2017.годину План набавки за...

Буџет

Документи за преузимање Биланс стања Биланс стања за 2021 годину Биланс стања за 2020 годину Биланс стања за 2019 годину Биланс стања за 2018 годину Биланс стања за 2017 годину Биланс...

Приступачност управе особама са инвалидитетом

Нажалост Сремски управни округ има такву локацију да нема погодну приступачност особама са инвалидитетом. Округ се налази на другом спрату а једино степеницама се...