Питања и одговори

Питања нам можете послати на email:

info@sremski.okrug.gov.rs

Ми ћемо се трудити да одговоримо на свако ваше питање тако што ћемо вам послати одговор на вашу email адресу.Приватност је загарантована

Овде имате списак најчешће постављаних питања и одговора на њих.


Коме да пријавим ако су ме поткрали за купљена дрва?

Одговор: Поштовани, ако су дрва купљена од физичког лица, које нема својство трговца за Ваш проблем надлежна је Републичка тржишна инспекција коју можете контактирати на телефон 022/610-638 или 022/610-348

У случају да је у питању лице у својству трговца обратити се Удружењу потрошача Војводине Нови Сад улица Раваничка број 11, телефон 021/6313-600 и 021/6314-600. Лице које заступа је Горан Поповић за регион Војводине


Коме се пријављује почетак радова у грађевинарству?

Одговор: Почетак грађевинских радова пријављује се надлежној инспекцији рада путем писарнице Сремског управног округа у Сремској Митровици Светог Димитрија бр.8. II спрат, канцеларија бр.4. телефон:022/610-379.


Желим да знам какав је квалитет воде за пиће у Општини Пећинци!

Одговор:Информацију о квалитету и исправности воде доће Вам Покрајински санитарни инспектор, телефон 022/610-558