Званична страница општине

https://sid.rs/

1. Општина Шид
Адреса: Шид, Карађорђева 2
Контакт телефон: Централа: 022 712-122
Кабинет председника Oпштине: 022 712-544

2. Основни суд у Шиду
Адреса: Шид, ЦараДушана 4
Контакт телефон: 022 712-126

3. Министарство унутрашњих послова
Полицијска станица Шид
Адреса:Шид, ЦараДушана 1
Контакт телефон: 022 712-222

4. Министарство унутрашњих послова
Сектор за ванредне ситуације Шид
Адреса: Шид, ЦараЛазара 17
Контакт телефон: 022 711-632

5. Дом здравља Шид
Адреса: Шид, АлексеШантића 1
Контакт телефон: 022 712-522

6. Хитна помоћ
Адреса: Шид, Алексе Шантића 1
Контакт телефон: 022 715-487

7. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање
Контакт центар: 0700/017-017
Испостава Шид
Адреса: Шид, СветогСаве 40
Контак телефон: 022 712-435

8. Републички фонд за здравствено осигурање
Контакт центар: 0700/333-443
Филијала Сремска Митровица: 022 610-593
Испостава Шид:
Адреса: Шид, Светог Саве 40
Контакт телефон: 022 712-737

9. Национална служба за запошљавање
Дирекција: 011 29 29-800
Филијала Сремска Митровица: 022 638-801
Испостава Шид
Адреса: Шид, Светог Саве 2/4
Контакт телефон: 022 712-183

10. Центар за социјални рад Шид
Адреса: Шид, ЛазеКостића 1
Контакт телефон: 022 712-823
022 710-721

11. Јавна комунална предузећа општине Шид
ЈКП „Стандард“ Шид:
Адреса: Шид, СветогСаве 80
Контакт телефон:022 712-558
022 710-060
ЈКП „Водовод“ Шид
Адреса: Шид, Светог Саве 40
Контакт телефон: 022 711-755

ЈКП „Јавна расвета,услуге и одржавање“
Адреса: Шид, ЦараЛазара 7
Контакт телефон: 022 712-606

12. Јавна предузећа општине Шид
ЈП „Заводзаурбанизам“ Шид
Адреса: Шид, КнезаМилоша 2/1
Контакт телефон: 022 712-653

13. Установе културе општине Шид
Галерија слика „СаваШумановић“
Адреса: Шид, СветогСаве 7
Контак телефон: 022 716-825

Музеј наивне уметности „Илијанум“
Адреса:Шид, Светог Саве 5
Контакт телефон: 022 715-418

Народна библиотека „Симеон Пишчевић“
Адреса: Шид, Петра Кочића 1
Контакт телефон: 022 716-844

14. Установа за физичку културу и спортску рекреацију „Партизан“ Шид
Адреса: Шид, Карађорђева 90
Контакт телефон: 022 712-611

15. Општинска организација Црвени крст Шид
Адреса: Шид, Цара Лазара 10
Контакт телефон: 022 712-310

16. Аутобуска станица Шид
Адреса: Шид, Јанка Веселиновића 19
Контакт телефон: 022 714 147

17. Железничка станица Шид
Адреса: Шид, Јанка Веселиновића
Контакт телефон: 022 712 295

Претходни текстЗаписници са састанака
Наредни текстИриг