14.децембра 2015. године, одржана је XVI седница Савета Сремског управног округа, са темом “сузбијања сиве економије и рада на црно”.  У присуству председника Уније послодаваца Сремска Митровица Богдана Кавазовића, представника Националне службе за запошљавање Мирјане Милошевић, Марије Аничић и Биљане Јаковљевић,  Сремске привредне коморе, заменика председника општине Стара Пазова Горана Врањеша, заменика председника општине Ириг Божидара Иванића,  представника Опште болнице Сремска Митровица Весне Куруц и Беднар Ане, приватних предузетника: Мила Лазић “Фортуна фото”, Јозе Шарић ДД “Комерц”, Слободана Лукић ДОО “Примип”, представника “Агропапука” Наде Богатић и Александре Рупар, Радославе Штефановић – “Ламес”ДОО, Александра Божјаковић – “Војвођанска банка”, предузетника Миланка Миловић, Рада Банчевић директор филијале Пореске управе Сремска Митровица, Владана Танасић начелника Одељења инспекције рада за Сремски округ, Милоша Лукић начелника Одељења санитарне инспекције, Ђорђа Рогић начелника Одељења тржишне инспекције за Сремски округ и начелника Сремског управног округа Илије Милиновић са сарадницима, разматрана је тема “сузбијања сиве економије и рада на црно”. Овом седницом се од стране инспекцијских служби извршила информисаност и едукација привредника и предузетника са новинама које доноси Закон о инспекцијском надзору у циљу сузбијања сиве економије и рада на црно.

Председник Уније послодаваца Сремска Митровица се захвалио због обостране и квалитетне сарадње инспкцијских служби, привредника и предузетника.

Све инспекције су добиле овлашћења за контролу рада на црно тј.борбу против сиве економије. Начелник тржишне инспекције је изразио спремност да на сваки позив Уније послодаваца, Тржишна инспекција одговори. Креирање рада тржишне инспекције, врши се по налозима Сектора. Тржишна инспекција више не решава рекламације потрошача, а због чега им се многи обраћају,  јер је за то надлежан Савет за заштиту потрошача.

Под санитарним надзором на подручју Сремског округа је око 5.500 објеката. Све активности санитарне инспекције, могу се пратити на званичном сајту ове службе.

Пореска инспекција поступа по налозима Централе пореске управе.

Инспекција рада врши надзор над применом прописа у области радних односа и безбедности и здравља на раду. Стратешки циљеви инспекције рада у 2015. години су били сузбијање рада на црно, превенција повреда на раду и професионалних обољења, као и заштита осетљивих група запослених:трудница, породиља, особа са инвалидитетом и радно ангажованих лица млађих од 18 година. Од јула прошле године, знатно је појачана улога инспекције рада у борби против сиве економије. Јасно су дефинисана овлашћења инспектора рада и радње које предузима у вршењу надзора код послодаваца. Једно од основних и најбитнијих овлашћења инспектора рада је могућност да решењем наложи послодавцу да у одређеном року отклони утврђене повреде закона, подзаконског акта, општег акта и уговора о раду. Рад на “црно” није директно дефинисан у закону, али је дефинисан као рад без закљученог уговора о раду или другог уговора у складу са Законом о раду. Незакључивање уговора о раду, носи са собом низ последица, и за запосленог и за послодавца. Рад без закљученог уговора о раду, односно рад на црно, је озбиљан прекршај послодавца за који су Законом о раду прописане високе новчане казне. Инспектор рада има и могућност да решењем наложи послодавцу да са затеченим лицем заснује уговор о раду на неодређено време. На овај начин, мотивишу се послодавци да не ангажују лица “на црно”. Закон о раду предвидео је и обавезу послодавца да примерак уговора о раду чува на месту рада запосленог и покаже га одмах на захтев инспектора рада, чиме се спречава појава да се уговори о раду потписују ретроактивно. За непоштовање ове одредбе, новчане казне су такође врло високе. Што се тиче Сремског округа, са задовољством могу рећи, да је међу водећима у погледу поштовања и примене позитивних законских прописа., а што је констатовано и од стране колега инспектора из Новог Сада, Зрењанина, Београда, Ваљева итд. који су вршили надзор на подручју Сремског округа. Инспекција рада је у циљу наставка борбе против сиве економије од почетка априла месеца увела рад инспектора у 2 смене. Овом мером обухваћени су послодавци који су сматрали безбедним радно ангажовање лица без уговора о раду, у поподневним и вечерњим сатима. Инспекција рада ради и викендом, како би у што већој мери спречила сиву економију и рад на црно.

Предузетници су свесни постојања проблема нелојалне конкуренције Многи обављају делатности од куће, не подлежу никаквим контролама, не плаћају ни индустријску струју, нема их у било каквим евиденцијама, а доприносе многи тешко плаћају, илих их уопште не плаћају. Сарадња са Националном службом за запошљавање није на неком завидном нивоу. Зато се сви морамо активирати, како би се и на тај начин заштитили.

Представници Националне службе за запошљавање су истакли да они субвенционишу запошљавање, само оних радника који су на евиденцији код ове службе. Послодавци се морају искључиво писмено обратити НСЗЗ, а од стране ове службе врло често упућују се и јавни позиви.

Начелник Сремског управног округа је изразио очекивање, да ће се локалне самоуправе у наредном периоду још више ангажовати у циљу стварања повољнијег амбијента за јачање приватног предузетништва.

Претходни текстИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА КОЛЕГИЈУМА СРЕМСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ОД 07. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ
Наредни текстСПОМЕН ПЛОЧА БАБИЦИ НОВКИ