На редовном, месечном колегијуму Сремског управног округа, изнета су и следећа карактеристична запажања и активности инспекцијских служби.

Због наступајуће сезоне клања стоке, раде се прегледи на трихинелу и за сада је у 3 случаја и то у општини Шид регистрована трихинела. Током предстојећих празника, контроле  из области ветеринарске инспекције ће бити појачане.

Од стране републичког управног инспектора рађени су контролни надзори и контрола градских управа у Сремској Митровици. Нису установљене неправилности у раду. У току су контролни надзори бирачких спискова, због предстојећих избора.

Републички инспектор за безбедност пловидбе је указао на појаву регистрације плутајућих објеката, као објеката за спорт и рекреацију, а који најчешће службе за обављање угоститељске делатности. Рад ове инспекције отежава околност због лоше опремљености по питању пловила иако постоји чамац који је репариран, али због нерешених имовинских односа између Покрајине и Републике, још увек није стављен на коришћење.

Новом допуном Закона о шумама, промет дрва враћен је у надлежност Шумарске и ловне инспекције. Са њихове стране у току је контрола лова и објеката.

У акцији контроле робе са кривотвореним жигом, Тржишна инспекција је учествовала у сарадњи са Интерполом, полицијом и царином. Акција је имала велики ефекат. Значајна активност Тржишне инспекције односи се и на рециклирање робе са фалсификованим маркицама, посебно са жигом НАЈК, КОНВЕРС и ЧЕМПИОН.

Од стране републичког инспектора за контролу алколохола, алкохолних и безалкохолних пића, у прошлом месецу урађено је 113 контрола и поднето 14 пријава.

Санитарна инспекција врши надзор стационираних установа и као пример тешке ситуације наводи се Хитна помоћ у Сремској Митровици. У општини Шид, због од раније присутне појаве трихинелозе на овом подручју, неопходно је да се изврши систематска дератизација.

У контролама сузбијања рада на црно, Инспекција рада је установила велики број таквих случајева. Протеклог месеца одржана је и Међународна конференција о сузбијању сиве економије рада на црно, која ће у  многоме допринети бољој ефикасности рада и саме инспекције.

Претходни текстБРАНКО ЛОЂИНОВИЋ – ЧИЧАН
Наредни текстСУЗБИЈАЊЕ РАДА НА ЦРНО