Званична страница општине

https://www.pecinci.org

Општина Пећинци
Слободана Бајића 5
22410 Пећинци
e-mail:
 opstina@pecinci.org
тел: 022/400-700

Председник општине Пећинци
Синиша Ђокић
e-mailpredsednik@pecinci.org
тел: 022/400-740

Заменик председника општине Пећинци
Зоран Војкић
e-mail: zamenikpredsednika@pecinci.org
тел: 022/400-740

Помоћник председника општине Пећинци
Дејан Живановић
e-mail: pomocnik.zivanovic@pecinci.org
тел: 022/400-710

Председник Скупштине општине Пећинци
Дубравка Ковачевић Суботички
e-mail: predsednik.so@pecinci.org
тел: 022/400-746

Секретар Скупштине општине Пећинци
Весна Радосављевић
e-mail: sekretar.so@pecinci.org
тел: 022/400-746

Заменик председника Скупштине општине Пећинци
Мр Жељко Трбовић
e-mail: zamenikpredsednika.so@pecinci.org
тел: 022/400-746

Начелник Општинске Управе
Драгана Крстић
e-mail: nacelnik.ou@pecinci.org
тел: 022/400-713

Општински правобранилац
Наталија Башић
e-mail: ojp@pecinci.org
тел: 022/400-750

Агенција за развој општине Пећинци
Директор 
Милан Алексић
e-mail: agencijarazvoj@pecinci.org
тел: 022/400-731

Служба за односе с јавношћу
тел: 022/400-729

ИТ сектор
тел: 022/400-739

Одељење за опште и заједничке послове
e-mail: opstauprava@pecinci.org
тел: 022/400-721

Одељење за привреду, ЛЕР, заштиту животне средине и инспекцијске послове
Начелник 
Биљана Милошевић
e-mail: nacelnik.privreda@pecinci.org
тел: 022/400-752

Одељење за буџет и финансије и утврђивање и наплату јавних прихода
Начелник 
Данијела Недељковић
e-mail: nacelnik.finansije@pecinci.org
тел: 022/400-720

Одељење за друштвене делатности
Начелник 
Зорица Лукач
e-mail: drustvenedelatnosti@pecinci.org
тел: 022/400-723

Одељење за урбанизам и имовинско правне послове
e-mailnacelnik.urbanizam@pecinci.org
тел: 022/400-738

Матична служба:

тел: 022/400-765

тел: 022/400-730

тел: 022/400-709 (шалтер у Општинском услужном центру)

Претходни текстСтара Пазова
Наредни текстПРОЈЕКАТ УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ