Konture SM

Буџет

Документи за преузимање Биланс стања Биланс стања за 2021 годину Биланс стања за 2020 годину Биланс стања за 2019 годину Биланс стања за 2018 годину Биланс стања за 2017 годину Биланс...

Јавне набавке

Правилник о јавним набавкама (пдф) Извештај о набавкама на које се закон не применјује за 2021 (пдф) План набавки за 2017.годину План набавки за 2017.годину План набавки за...

Правилник о систематизацији радних места

Правилник о систематизацији радних места Преузми

Информатор о раду

Извештај о раду Сремског управног округа за 2021. годину Информатор о раду Сремског управног округа 2021 Информатор о раду Сремског управног округа 2016 Прописи које Управни...

Информације од јавног значаја

Информације од јавног значаја ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у раду...

Приступачност управе особама са инвалидитетом

Нажалост Сремски управни округ има такву локацију да нема погодну приступачност особама са инвалидитетом. Округ се налази на другом спрату а једино степеницама се...

Записници са састанака

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА 11 СЕДНИЦЕ САВЕТА СРЕМСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА КОЛЕГИЈУМА ОДРЖАНОГ 9.03.2015.ГОД. ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА II РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ОКРУЖНОГ ШТАБА...