Konture SM

Записници са састанака

0
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА 11 СЕДНИЦЕ САВЕТА СРЕМСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА КОЛЕГИЈУМА ОДРЖАНОГ 9.03.2015.ГОД. ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА II РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ОКРУЖНОГ ШТАБА...

Буџет

0
Документи за преузимање Биланс стања Биланс стања за 2022 годину Биланс стања за 2021 годину Биланс стања за 2020 годину Биланс стања за 2019 годину Биланс стања за 2018 годину Биланс...

Јавне набавке

0
Правилник о јавним набавкама (пдф) Извештај о набавкама на које се закон не применјује за 2021 (пдф) План набавки за 2017.годину План набавки за 2017.годину План набавки за...

Правилник о систематизацији радних места

0
Правилник о систематизацији радних места Преузми

Информатор о раду

0
Извод из Закона о Буџету РС за 2024. годину Извештај о раду за 2023 годину Извештај о раду Стручне службе и Савета Сремског управног округа за...

Информације од јавног значаја

0
Информације од јавног значаја ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у раду...

Приступачност управе особама са инвалидитетом

0
Нажалост Сремски управни округ има такву локацију да нема погодну приступачност особама са инвалидитетом. Округ се налази на другом спрату а једино степеницама се...