Konture SM

Информације од јавног значаја

0
Информације од јавног значаја ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у раду...

Записници са састанака

0
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА 11 СЕДНИЦЕ САВЕТА СРЕМСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА КОЛЕГИЈУМА ОДРЖАНОГ 9.03.2015.ГОД. ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА II РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ОКРУЖНОГ ШТАБА...

Информатор о раду

0
Извод из Закона о Буџету РС за 2024. годину Извештај о раду за 2023 годину Извештај о раду Стручне службе и Савета Сремског управног округа за...

Јавне набавке

0
Извештај о набавкама на које се закон не примењује за 2023.годину Правилник о јавним набавкама (пдф) Извештај о набавкама на које се закон не применјује за...

Правилник о систематизацији радних места

0
Правилник о систематизацији радних места Преузми Пречишћен текст Правилника о унутрашњем уредјењу и систематизацији радних места у стручној служби Сремског управног округа. Преузми

Приступачност управе особама са инвалидитетом

0
Нажалост Сремски управни округ има такву локацију да нема погодну приступачност особама са инвалидитетом. Округ се налази на другом спрату а једино степеницама се...

Буџет

0
Документи за преузимање Биланс стања Биланс стања за 2023.годину Биланс стања за 2022 годину Биланс стања за 2021 годину Биланс стања за 2020 годину Биланс стања за 2019 годину Биланс стања...