Konture SM

Приступачност управе особама са инвалидитетом

Нажалост Сремски управни округ има такву локацију да нема погодну приступачност особама са инвалидитетом. Округ се налази на другом спрату а једино степеницама се...

Информације од јавног значаја

Информације од јавног значаја ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у раду...

Правилник о систематизацији радних места

Правилник о систематизацији радних места Преузми

Записници са састанака

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА 11 СЕДНИЦЕ САВЕТА СРЕМСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА КОЛЕГИЈУМА ОДРЖАНОГ 9.03.2015.ГОД. ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА II РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ОКРУЖНОГ ШТАБА...

Информатор о раду

Извештај о раду Сремског управног округа за 2021. годину Информатор о раду Сремског управног округа 2021 Информатор о раду Сремског управног округа 2016 Прописи које Управни...

Јавне набавке

Правилник о јавним набавкама (пдф) Извештај о набавкама на које се закон не применјује за 2021 (пдф) План набавки за 2017.годину План набавки за 2017.годину План набавки за...

Буџет

Документи за преузимање Биланс стања Биланс стања за 2021 годину Биланс стања за 2020 годину Биланс стања за 2019 годину Биланс стања за 2018 годину Биланс стања за 2017 годину Биланс...