Званична старница општине

https://www.ruma.rs/

Градска кућа

Адреса: Главна 155

Телефон: 022/478-314 
Начелник Општинске управе општине Рума: Душан Љубишићnacopuprave@ruma.rs

Кабинет председника Општине Рума: Александра Аднађевић kabinet@ruma.rs

ПР: Јелена Видаковић jelena.vidakovic@ruma.rs

Одељење за општу управи и заједничке послове

Адреса: Орловићева 5

Телефон: 022/433-910, 433-911, 433-912, 433-913

Шеф: Мирјана Вујасиновић opstauprava@ruma.rs

Одељење за урбанизам и грађење

Адреса: Орловићева 5

Телефон: 022/433-910, 433-911, 433-912, 433-913

Шеф: Тања Урбан,  tanjaurban@ruma.rs

Заменик шефа одељења: Ивана Орловић Зличић

Одељење за инспекцијске послове

Адреса: Главна 107 (Бараке)

Телефон: 022/470-644

Шеф: Стојша Јовановићstojsajovanovic@ruma.rs

 Одељење за друштвене делатности  

Адреса: Главна 107

Телефон: 022/478-800

Шеф: Бобана Малетићbobanamaletic@ruma.rs

Одељење за финансије, привреду и пољопривреду

Адреса: Главна 107

Телефон: 022/478-800

Шеф: Биљана Дамљановићbiljanadamljanovic@ruma.rs

 Одељење за локалне јавне приходе

Адреса: Главна 107

Телефон: 022/431-015

Шеф: Милева Ковачевићmilevakovacevic@ruma.rs

Одељење за локални економски развој

Адреса: Главна 155

Телефон: 478-620

Шеф: Јасмина Стојанац Зорић

Претходни текстСремска Митровица
Наредни текстПравилник о систематизацији радних места